Me PROGRAMIN YOUR HOME Përfitoni:

Zbritje 5% për çdo blerje

Pikë në çdo blerje

Kupon në vlere lekësh

Oferta të dedikuara

Shumë dhurata

Sistemi i Pikëve

Për çdo blerje prej 100 Lekë ju fitoni 1 pikë

Pikët mund të përfitohen edhe nga produktet që jan në ofert.

Për produkte/promocione të caktuara klienti mund të përfitoni dhe dyfishin e pikëve.

Kush mund të aplikojë ?

Të gjithë klientët mund të aplikojnë për karten your home në çdo pik Teoren.

NIVELET E SHPËRBLIMIT TË TEOREN

 • Pjesëtaret e programit Teoren , përfitojnë automatikisht 5% zbritje në çdo produkt te blerë, në çdo dyqan Teoren, mjafton të paraqisni kartën e klientit Teoren.
 • Përjashtohen nga zbritja, produkte që janë në ofertë.
 • Nga momenti aktivizimit të Kartës Teoren mbajtësi i kartës përfiton bonos 100 pikë.
  • Për çdo 500 pikë klienti përfiton një Voucher me vlerën 1.500 Lekë
  • Për çdo 1000 pikë klienti përfiton një Voucher me vlerën 3.000 Lekë
  • Për çdo 1500 pikë klienti përfiton një Voucher me vlerën 4.500 Lekë
  • Për çdo 2000 pikë klienti përfiton një Voucher me vlerën 6.000 Lekë
  • Për çdo 2500 pikë klienti përfiton një Voucher me vlerën 7.500 Lekë
  • Për çdo 3000 pikë klienti përfiton një Voucher me vlerën 9.000 Lekë

Shënim i Rëndësishëm

Kuponi i gjeneruar nga akumulimi i pikeve ka nje afat kohor 60 dit nga momenti i printimit 

Printimi i kuponit deri në 2500 pike është në zgjedhjen personale të anëtarit të programit Your Home. Në momenti që anëtari i programit Your Home ka arritur një sasi pikësh 3000 , automatikisht programi i printon kuponin (Voucheri) me vlerën 9.000 leke.

Produktet në oferte nuk përfitojne zbritje por vetem pike, sipas sitemit të pikeve.

Zbritja e çmimeve aplikohet vetëm për anëtarët e kartës Teoren.

Për të përfituar kuponin e shpërblimit klienti duhet të ketë patjetër me vete kartën Teoren.

Pikët e klientit do të zerohen në momentin e tërheqjes së kuponit të përfituar nga grumbullimi i pikeve.

Vlera e kuponit të gjeneruar nga grumbullimi i pikëve mund të aplikohet si zbritje  në blerjen pasardhëse.

Pikët e kartes do të zerohen pas 2 viteve kalendarik nga momenti i aktivizimit të kartës.

Zbritja fillestare e përfituar nga karta Teoren (-5%) nuk ndikon në sitemin e grumbullimit të pikeve.

Në asnjë rast karta, numri i pikëve dhe e drejta për të përfituar ulje nuk mund të trasferohen ne pagese kesh.