Elena 7,5kW

Përshkrimi

Fuqia Djegese: Max 7,5 kW min 3,4 kW
Konsumi i Peletit ne ore: Max 1,57 kg – min 0,7 kg
Kapaciteti i depozites: 12 kg
Madhesia e Ambientit: 70 – 160 m3
Vleresimi i energjise elektrike: 360 W

Nga 1811 ne 1393 euro