Zelda 9kW

Përshkrimi

Fuqia Djegese: Max 8,8 kW min 2,8 kW
Konsumi i Peletit ne ore: Max 1,8 kg – min 0,6 kg
Kapaciteti i depozites: 13,5 kg
Madhesia e Ambientit: 140 – 200 m3
Vleresimi i energjise elektrike: 320 W

Nga 1915 ne 1473 euro